Ha sokkolt a félévi értesítő...

Amikor a félévi értesítőben a reméltnél rosszabb jegyek sorakoznak, sok szülő automatikusan külső segítséget, korrepetáló tanárt keres. Gyakran azonban ez sem segít, a drága különórákkal is legfeljebb a bukást lehet megakadályozni. Ilyenkor mindenképpen érdemes kideríteni, hogy miért teljesít valójában gyengén a gyerek. Ennek ugyanis sokféle oka lehet, és persze a megoldás sem ugyanaz. 

Mind több középiskolásnál /is/ tapasztalható a lassú, hibás, felületesen olvasás, nem, vagy alig értik meg az olvasott tananyagot. A háttérben lehet fel nem ismert, nem megfelelően kezelt diszlexia, vagy "csak" gyakorlatlanság. Sajnos annyira keveset olvasnak a gyerekek, hogy diszlexia nélkül is sokan a 9-10 évesek olvasási színvonalán maradnak, miközben már 15-16 évesek. Hiányos a tankönyvek megértéséhez szükséges szókincsük, alapvető logikai összefüggésekkel nincsenek tisztában, gyenge a problémamegoldó apparátusuk. Akinek ilyen nehézségei van, annál az olvasási készségét, és a szövegértését, az anyanyelvi alapokat kell haladéktalanul megerősíteni. Enélkül nincs tartós javulás. 

Ha a korábban jobban teljesítő gyerek jegyei zuhanórepülésben romlanak, ki kell deríteni, mi van a háttérben. Egyszerűen lusta - mondjuk gyakran, pedig a legtöbbször ennél sokkal konkrétabb oka van az érdeklődés elvesztésének. Pl. családi viszályok, válás, anyagi krízis, állásvesztés, hozzátartozó súlyos betegsége, haláleset, költözés, iskolaváltás, tanárokkal való komoly konfliktus, barátoktól való elszakadás, iskolai kirekesztettség, kamaszodás stb. Ezek olyan problémák, amiket részben orvosolni lehet, de legalábbis segíteni a gyereket abban, hogy megbírkózzon velük. 

Az iskolai eredményességhez a megfelelő készségek és a motiváció mellett ügyes tanulási technikákra, módszerekre, a szellemi munka know-how-jára is szükség van. Sajnos ezeket manapság a gyerekek alig néhány százalékának tanítják meg az iskolában, a legtöbben próba-szerencse alapon vagy rátalálnak a nekik megfelelő, hatékony szöveg feldolgozási, értelmezései, jegyzetelési, memorizálási módszerekre, vagy nem. És sajnos ez utóbbiak vannak többségben. 

Amikor szembesülünk csemeténk gyenge teljesítményével, általában a "rapid" megoldások jutnak először az eszünkbe: szidás, büntetés, kedvezmények megvonása, eltiltás barátoktól, sporttól, a tanulásra fordítandó idő megnövelése, külön tanár stb. Az első, mégoly érthető düh elpárolgása után érdemes kicsit mélyebbre ásni, kideríteni miért is veri le a lécet a gyerek. Vagy miért sétál át alatta.

 

dr. Pusztai Éva 
tanulásmódszertan tréner